Disclaimer

 Auteursrecht

Niets uit deze webshop mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Meer-kado worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren  ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of  voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending. Op al onze ontwerpen zit Copyright © en zijn geregistreerd bij een erkend merken bureau.

 

Vertrouwelijk

Alle gegevens die door Meer-kado worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Meer-kado geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.